Impressum

Podmiot odpowiedzialny za zawartość witryny.

UNIFERM Polska Sp. z o.o.
ul Wybieg 5/9
61-315 Poznań
tel.: +48 61/ 871-90-27
fax.: +48 61/ 871-92-07
www.uniferm.pl

 

Pozostałe informacje

NIP: 786-00-05-957
Bank Zachodni WBK S.A 1 O/ Środa Wlkp.
nr: 62 1090 1418 0000 0000 4101 4857
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIII Wydział Gospodarczy KRS 00110585
Regon:P-631559397-84003000-51-2-613-63321
Kapitał podstawowy 50.000,00 PLN
Dyrektor: Agata Kosobucka

 

 

Wyłączenie odpowiedzialności:

Mimo starannego opracowania i kontroli strony internetowej nie dajemy gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność informacji udostępnionych na niniejszych stronach.

To samo dotyczy zawartości obcych stron internetowych, do których odsyła bezpośrednio lub pośrednio się poprzez łącza hiperlink , a na które nie mamy wpływu. Zawartości są dokładnie sprawdzane przez odsyłacze, niemniej jednak możliwa jest zmiana zawartości. Ciągła kontrola nie jest możliwa. W momencie otrzymania wiadomości o naruszeniu przepisów natychmiastowo zostanie skasowana zawartość.

 

Zdjęcia pochodzące ze źródeł obcych: fotolia

System zarządzania bezpieczeństwem: „Safety first”
Kariera: Klawiatura „Poszukujemy pracownika”
Specjalista ds. Fermentacji: egipska ilustracja postaci niosącej chleb, produkty w słoikach
Newsletter: klawiatura "Newsletter"
FAQ: klawiatura "FAQ"

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o UNIFERM, jesteśmy do dyspozycji.

UNIFERM Polska Sp. z o. o.
ul. Wybieg 5/9
61-315 Poznań

Telefon: +61 887 66 02 Fax: +61 871 92 07 Email: info@uniferm.pl