Ochrona danych

Polityka prywatności i dane osobowe

 

Wskazówka prawna do stosowania

W szczególnym interesie UNIFERME GmbH & Co.KG jest ochrona Państwa danych osobowych podczas odwiedzin naszej strony internetowej. Za pośrednictwem naszej strony internetowej chcielibyśmy udzielić Państwu informacji o naszym przedsiębiorstwie, produktach, usługach  i bieżącej aktywności. Niniejsza polityka prywatności i ochrona danych osobowych udzielą Państwu informacji o tym w jaki sposób są przetwarzane Państwa dane osobowe.

Ochrona danych osobowych

UNIFERM GmbH & Co. KG respektuje Państwa prywatność i sferę osobistą. W trakcie korzystania z naszej strony internetowej pozostają Państwo anonimowi, do chwili gdy dobrowolnie nie udostępnią nam Państwo swoich danych osobowych. Pobieramy, przetwarzamy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe takie jak: nazwisko, firma, e-mail itd. zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem w zakresie ochrony danych osobowych. Niniejsze oświadczenie dotyczy wyłącznie oferowanych przez nas stron internetowych, nie obowiązuje stron internetowych innych podmiotów do których kierujemy jedynie poprzez linki.

Dane osobowe i zgoda

Dane osobowe zbierane są przez nas tylko wówczas, gdy jest to konieczne dla potrzeb umożliwienia skorzystania z danej usługi na naszej stronie internetowej, w szczególności formularz kontaktowy umożliwiający kontakt z naszym przedsiębiorstwem. Przekazane przez Państwa dane osobowe traktujemy  jako poufne. Bez wyraźnej zgody nie przekazujemy Państwa danych osobowych osobom trzecim, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani. Wskazujemy jednakże na to, że podczas przekazywania danych w Internecie zawsze może dojść do tego, że „osoba trzecia” przejmie Państwa dane do wiadomości lub zafałszuje.

Administrator Danych Osobowych

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zmianami) Administratorem danych osobowych jest UNIFERM Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wybieg 5/9, 61-315 Poznań. Dane osobowe będą zbierane w procesie obsługi formularza kontaktowego w celu opracowania i udzielenia odpowiedzi na Państwa pytanie i nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi.

Cookies

Ta strona internetowa korzysta z narzędzia Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnionej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics korzysta z tak zwanych pliki typu „cookies”, plików tekstowych, które są zapisywane na Państwa komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania przez Państwa z naszych stron. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane. W przypadku włączenia funkcji anonimizacji adresu IP na stronie, Państwa adres IP jest z wyprzedzeniem skracany przez firmę Google w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach pełen adres IP przekazywany jest na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam skracany. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej firma Google wykorzysta te informacje w celu wykonania analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, stworzenia raportu aktywności na stronie jak również świadczenia innych usług związanych z użytkowaniem tej strony oraz Internetu na rzecz operatora. W ramach Google Analytics przekazany adres IP przez Państwa przeglądarkę nie będzie kojarzony z innymi danymi gromadzonymi przez firmę Google. Mogą Państwo uniemożliwić zapisywanie plików cookies poprzez odpowiednie ustawienia Państwa przeglądarki internetowej, tym niemniej wskazujemy na to, że w takim przypadku może być niemożliwe korzystanie w pełnym zakresie z wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić gromadzenie przez firmę Google danych (wraz z adresem IP) generowanych przez pliki cookie  dotyczących Państwa użytkowania strony internetowej jak również zapobiec przetwarzaniu tych danych przez firmę Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod linkiem: (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Bliższe informacje na ten temat można znaleźć pod adresem:

http://www.google.com/analytics/terms/de.html

lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Informujemy, że na naszych stronach internetowych narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();”, aby zapewnić anonimizowane gromadzenie adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

 

 

Kontakt

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji o UNIFERM, jesteśmy do dyspozycji.

UNIFERM Polska Sp. z o. o.
ul. Wybieg 5/9
61-315 Poznań

Telefon: +61 887 66 02 Fax: +61 871 92 07 Email: info@uniferm.pl
Strona zawiera pliki cookies w celu ułatwienia korzystanie ze strony Więcej...